O kancelarii

RM Legal to zespół specjalistów posiadających ponad 10 letnie doświadczenie w korporacyjnej obsłudze podmiotów gospodarczych. Jesteśmy jedną z nielicznych kancelarii działających na polskim rynku posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa hazardowego oraz doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży hazardowej. Jednym z głównych obszarów naszej specjalizacji jest także doradztwo w zakresie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

Kancelaria powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi prawne. Jako kancelaria butikowa oferujemy usługi w wybranych obszarach specjalizacji, wykorzystując doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletniej pracy w największych międzynarodowych korporacjach prawniczych, co pozwala nam świadczyć te usługi na najwyższym poziomie. Jednocześnie wykorzystując doświadczenie biznesowe Partnerów Kancelarii zapewniamy naszym Klientom pomoc prawną dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb, uwzględniającą nie tylko obowiązujące regulacje, ale też specyfikę ich działalności oraz rynków, w ramach których funkcjonują.

 

Współpracujemy ściśle z wieloma ekspertami z różnych jurysdykcji europejskich, z którymi zbudowaliśmy silne relacje podczas wielu lat świadczenia usług na rzecz naszych Klientów.

Świadczymy usługi na rzecz krajowych oraz zagranicznych podmiotów, w języku polskim oraz angielskim.

Kancelaria jest członkiem Polsko Kanadyjskiej Izby Gospodarczej.

Logo Polsko-Kanadyjskiej Izby Gospodarczej

Oferta

Specjalizujemy się we wsparciu
podmiotów gospodarczych
i ich przedsięwzięć biznesowych.

Obsługa korporacyjna

Obsługa korporacyjna

Zapewniamy kompleksową obsługę korporacyjną krajowych oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym obsługę procesów związanych z fuzjami i przejęciami spółek.

Specjalizujemy się w obsłudze procesów inwestycyjnych, w szczególności w doradztwie na rzecz funduszów Private Equity. Znajomość specyfiki rynku oraz mechanizmów inwestowania pozwala nam wspierać naszych Klientów w całym procesie inwestycji od jego planowania, aż do zakończenia.

Wykorzystując nasze doświadczenie, świadczymy usługi w następujących obszarach:

 • prawo korporacyjne,
 • prawo kontraktowe,
 • M&A's,
 • IP/IT,
 • Private Equity,
 • prawo budowlane,
 • prawo nieruchomości.

 

Prawo hazardowe

Prawo hazardowe

Prowadzimy obsługę podmiotów z branży hazardowej działających na rynku polskim oraz w Europie Środkowej. Doradzamy naszym Klientom we wszystkich kwestiach związanych w prowadzeniem działalności w zakresie gier hazardowych.

W skład zespołu RM Legal specjalizującego się w prawie hazardowym wchodzi dwóch radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze Klientów z tego sektora, zdobytym w największych międzynarodowych korporacjach.  

Zakres usług oferowanych naszym Klientom obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w zakresie nowych regulacji w grach online;
 • doradztwo w zakresie wymagań dotyczących licencji w grach hazardowych;
 • przygotowywanie i składanie wniosków licencyjnych;
 • doradztwo w kwestiach podatkowych dotyczących gier;
 • doradztwo w sprawach dotyczących własności intelektualnej operatorów gier;
 • doradztwo w zakresie ochrony danych;
 • doradztwo w kwestiach dotyczących płatności internetowych;
 • ocena legalności wszystkich form gier, w tym gier w kasynie, loterii, zakładów na wyniki sportowe i wyścigów konnych;
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej (m.in. w postępowaniach licencyjnych) oraz w postępowaniach sądowych (w także w postępowaniach niezwiązanych bezpośrednio z grami np. z zakresu prawa pracy czy prawa bankowego), a także w postępowaniach odwoławczych.
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Wykorzystując doświadczenie zdobyte w zagranicznych jurysdykcjach zespół RM Legal specjalizujący się w ochronie danych osobowych udziela naszym Klientom praktycznego wsparcia w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa Unii Europejskiej.

Posiadając bogate doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz skutecznym wdrażaniu rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach pomagamy naszym Klientom przygotować się na zmiany wprowadzone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Kancelarię w zakresie ochrony danych osobowych obejmuje:

 • bieżące doradztwo we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym związanych z wdrożeniem nowych zasad ochrony danych osobowych wprowadzonych przez RODO;
 • prowadzenie spotkań mających na celu przybliżenie zmian wprowadzonych przez RODO, tzn. „Śniadania z RODO”;
 • prowadzenie kompleksowych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych uwzględniających nowe zasady ochrony danych wprowadzone przez RODO;
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych m.in. polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, umów powierzenia etc. zarówno na gruncie obowiązujących przepisów, jak również spełniających wymogi RODO;
 • praktyczną pomoc we wdrożeniu zasad ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie Klienta;
 • przeprowadzanie audytów w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych;
 • przygotowywanie wniosków o rejestrację zbiorów danych osobowych do GIODO;
 • reprezentację Klienta na każdym etapie postępowania przed GIODO (od 25 maja 2018 r. przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w tym w postępowaniach kontrolnych;
 • pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (od 25 maja 2018 r. Inspektora Ochrony Danych).
Usługi imigracyjne

Usługi imigracyjne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi legalizacyjne wspierając cudzoziemców w Polsce jak i polskich obywateli za granicą.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z legalizacją pobytu i pracy. Przejmujemy obowiązki związane z przygotowanie niezbędnych do podjęcia pracy dokumentów (zezwoleń na pracę, zezwoleń na pobyt stały i czasowy, wniosków wizowych, paszportowych etc.). W imieniu Klientów występujemy przed właściwymi urzędami, na bieżąco prowadząc i monitorując proces uzyskiwania niezbędnych dokumentów.

Zakres naszych usług uwzględnia w szczególności wsparcie przy uzyskaniu:

 • Obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa trzeciego,
 • Zezwolenia na pracę typu A, B, C, D i E,
 • Jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę,
 • Zezwolenia na pobyt stały i czasowy,
 • Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego,
 • Statusu uchodźcy, pobytu,
 • Dokumentów niezbędnych w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce.
Zespół
Michael J.
Miasek
Partner Zarządzający, Adwokat (Ontario, Kanada)

Michael J. Miasek

Partner Zarządzający, Adwokat (Ontario, Kanada)


Absolwent University of Toronto (nauki polityczne/języki obce) oraz Osgoode Hall Law School (Juris Doctor). Członek Law Society of Upper Canada, współpracuje z RM Legal od 2014 roku.

Zdobywał doświadczenie w jednej z największych globalnych kancelarii prawnej w biurze w Toronto (Kanada). Doświadczenie prawnicze łączył z zarzadzaniem spółkami w Polsce oraz zagranicą (m.in., Kanada, Wielka Brytania, Indie). Zdobył bogate doświadczenie pełniąc role kierownicze w międzynarodowej korporacji z branży lotniczej. Posługuje się biegle jęz. polskim, angielskim oraz rosyjskim.

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz w wprowadzeniu zagranicznych projektów inwestycyjnych. Zajmował się stałą obsługą korporacyjną międzynarodowych spółek. Skutecznie przeprowadzał transakcje fuzji i przejęć w Polsce i zagranicą.

Jest międzynarodowym ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych. Pracował jako szef praktyki ochrony danych osobowych w wiodącej międzynarodowej kancelarii prawniczej. Zdobywał doświadczenie w jurysdykcjach, w których ochrona danych osobowych jest od dawna kluczowym zagadnieniem, przewodził zespołom audytorów ochrony danych osobowych w szeregu dużych kanadyjskich spółek z sektora IT, finansowego oraz branży detalicznej, skutecznie wdrażał rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych dla klientów międzynarodowych.

Michael od 2010 do 2016 był Prezesem Polsko Kanadyjskiej Izby Gospodarczej. Jest woluntariuszem w organizacjach praw człowieka. Jego wielkimi pasjami są rower oraz podróże.

+48 71 716 58 22
Marek
Plota
Partner, Radca Prawny

Marek Plota

Partner, Radca Prawny


Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomatów na kierunku Służba Zagraniczna. Ukończył studia podyplomowe z zakresu obsługi i wykorzystania środków unijnych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Licencjonowany zarządca nieruchomości (nr licencji: 23229, wydanej przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).

Kieruje zespołem Obsługi Korporacyjnej zajmującym się obsługą korporacyjną i transakcyjną zarówno na rzecz polskich jak i zagranicznych klientów. Specjalizuje się w realizacji procesów inwestycyjnych typu M&A oraz Venture Capital. Wykonuje audyty due diligence, koordynuje prace zespołu oraz prowadzi negocjacje na wszystkich etapach transakcji.

Zagadnienia związane z szeroko pojętym Corporate/Commercial zna z praktyki zasiadania w organach spółek prawa handlowego, w tym z udziałem jednostek sektora finansów publicznych. Aktualnie Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu w Domu Maklerskim.

Posiada duże doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym przy realizacji największych imprez sportowych na Dolnym Śląsku. Doradzał spółce Wrocław 2012 Sp. z o.o., zarówno w okresie przygotowań do Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, jak i po zakończeniu turnieju, jako doradca i negocjator w procesie komercjalizacji powierzchni Stadionu Miejskiego we Wrocławiu. W latach 2016 - 2017 kierował zespołem prawnym zajmującym się kompleksowym przygotowaniem Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017. Obsługa w ramach powyższych przedsięwzięć obejmowała doradztwo z zakresu zamówień publicznych jak i szeroko pojętego prawa handlowego i cywilnego.

Uczestniczy w pracach zespołu zajmującego się obsługą zagranicznych operatorów z branży hazardowej. Specjalizuje się w prawie regulacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań w przedmiocie uzyskania zezwoleń na urządzanie gier hazardowych w Polsce. Ekspert zarządzania systemami ochrony danych osobowych i Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Prowadzi audyty oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych na gruncie polskiego prawa.

Doradza także w języku angielskim.

W wolnym czasie gra w tenisa.

+48 501 074 486
Katarzyna
Szymska - Król
Radca Prawny

Katarzyna Szymska - Król

Radca Prawny


Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych. Z RM Legal współpracuje od 2013 roku. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich i międzynarodowych klientów, przede wszystkim z branży lotniczej oraz IT. Zajmuje się sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa handlowego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zawierania, negocjowania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym.

Wchodzi w skład zespołu RM Legal specjalizującego się w obsłudze podmiotów z branży hazardowej. Bierze udział w projektach wspierających funkcjonowanie polskich oraz zagranicznych operatorów hazardowych na rynku polskim. Jest zaangażowana w szereg postępowań administracyjnych oraz sądowych dotyczących zagadnień z zakresu prawa hazardowego.  

Brała udział w realizacji wielu procesów inwestycyjnych typu Venture Capital. W ramach doradztwa na rzecz funduszów Privite Equity prowadziła negocjacje umów inwestycyjnych, jak również zapewniała bieżącą obsługę na etapie realizacji oraz wyjścia z inwestycji.

Doradca spółki Wrocławski Komitet Organizacyjny the World Games 2017 Sp. z o.o. w okresie przygotowań do Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017.

Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu ochrony danych osobowych.

Doradza także w języku angielskim.

W wolnym czasie podróżuje. Miłośniczka amatorskiej wspinaczki górskiej oraz tańca.

Daria
Świderska
Prawnik

Daria Świderska

Prawnik


Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W RM Legal zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie prawa handlowego cywilnego oraz prawa pracy. Przygotowuje i opiniuje projekty umów w obrocie gospodarczym, sporządza projekty pism i opinii na potrzeby postępowań sądowych oraz administracyjnych.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Sporządza dla klientów RM Legal kompleksową dokumentacje oraz przeprowadza audyt zgodności z przepisami dot. ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie. Zajmuje się ponadto doradztwem i koordynacją w zakresie procesu dostosowania przedsiębiorstwa do wymagań w zakresie ochrony danych osobowych na gruncie prawa Unii Europejskiej (RODO).

Wspomaga zespół ds. obsługi podmiotów z branży hazardowej w zakresie prawa Unii Europejskiej.

Specjalizuje się ponadto w sprawach z zakresu prawa nowych mediów, IT/IP oraz ochrony konkurencji i konsumenta. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców, w szczególności w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę oraz w zakresie postępowań transgranicznych.

W wolnym czasie zajmuje się fotografią oraz aktywnie uczestniczy w organizacji warsztatów i prelekcji dla twórców internetowych w ramach stowarzyszenie WroBlog, którego jest współtwórcą.

+48 71 716 58 22
Klaudia
Arbaczewska
Asystentka

Klaudia Arbaczewska

Asystentka


Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, seminarzystka w Instytucie Prawa Cywilnego. Zajmuje się bieżącą obsługą administracyjną Kancelarii, odpowiada również za obsługę klientów. Pomaga w sporządzaniu pism procesowych oraz projektów opinii prawnych.

Do obszaru jej zainteresowań należą w szczególności zagadnienia z zakresu prawa spółek oraz umów w obrocie międzynarodowym. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie pasjonatka tańca towarzyskiego, fitnessu, a także fanka speedway’a.

+48 71 716 58 22
Nasi Klienci

Nasi klienci

RM Legal wyróżnia się biznesowym podejściem do zagadnień prawnych.
Capital solutions
Pro Alfa Sp. z o. o.

Kancelaria wspierała przygotowania spółki do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Wrocław 2012
Sp. z o. o.

Obsługa kancelarii była profesjonalna i rzetelna przy jednoczesnym zachowaniu dużej dynamiki działania.

Netmedia S.A.

... duża znajomość funduszy inwestycyjnych, w szczególności w segmencie Venture Capital.
Nomad Management
GmBH S.K.A.

Nasze zlecenia każdorazowo były realizowane profesjonalnie, przy ogromnym zaangażowaniu firmy.
Vac Aero Kalisz
Sp. z o. o.

Kancelaria zawsze podchodziła do realizacji naszych zleceń rzeczowo, z dużą operatywnością i skrupulatnością.

Why Thai Food & Wine

Kancelaria RM Legal to expert w obsłudze prawnej rynku nieruchomości...
Feroma
Sp z o. o.

Referencje

Na państwa życzenie wysyłamy pełną księgę referencji.
Kontakt
Kariera

Radca prawny

Brak wolnych stanowisk

Opis stanowiska:

 • udzielanie porad prawnych;
 • opiniowanie umów;
 • prowadzenie sporów sądowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • uprawnienia radcy prawnego;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe​;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Praktykant

Brak wolnych stanowisk

Opis stanowiska:

 • wsparcie Kancelarii w bieżących sprawach;
 • opracowywanie i weryfikację projektów pism, wniosków i innych dokumentów, wymagających wiedzy prawniczej.

Wymagania:

 • II - IV rok studiów na kierunku prawo;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność budowania relacji oraz efektywnej współpracy w zespole.

Rekrutacja

CV i List motywacyjny
prosimy przesyłać na adres

RM Legal Kancelaria Radców Prawnych
ul. Kościuszki 29
50-011 Wrocław

lub e-mail: kancelaria@rmlegal.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Prosimy o dodanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dz.U. Nr 133 Poz. 883)."

Aktualności

Ustawa CFC – koniec "rajów podatkowych"

1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z 29 sierpnia 2014 r. dotyczące obowiązku opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). 

Czytaj dalej

Ustawa CFC – koniec "rajów podatkowych"

1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z 29 sierpnia 2014 r. dotyczące obowiązku opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). 

Kontrolowaną spółką zagraniczną w rozumieniu ustawy jest m.in. spółka której siedziba znajduje się w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (m.in. Cypr jest na liście). Zgodnie z najnowszą regulacją prawną,  na poziomie polskiego wspólnika ciąży obowiązek wykazania w odrębnym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej i opodatkowania tych dochodów 19-procentową stawką podatku dochodowego. Przepisy te nie mają zastosowania do podatników kontrolujących zagraniczną spółkę kontrolowaną, będącą rezydentem podatkowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że zagraniczna spółka kontrolowana w państwie tym prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą lub której przychód w roku podatkowym nie przekracza 250.000,00 euro w roku podatkowym. 

Zwolnienie z VAT dla aportu sprzeczne z regułami unijnymi.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 13 października 2009 r.

(sygn. akt I SA/Po 464/09)

Czytaj dalej

Zwolnienie z VAT dla aportu sprzeczne z regułami unijnymi.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 13 października 2009 r.

(sygn. akt I SA/Po 464/09)

Podatnik nie ma obowiązku korekty podatku naliczonego odliczonego z tytułu ulepszeń nieruchomości wnoszonej następnie aportem do spółki komandytowej, skoro wniesienie aportu przed 1 grudnia 2008 r., wbrew przepisom ustawy o VAT przewidującym zwolnienie, powinno być według regulacji unijnych opodatkowane.

Aport znaku towarowego do spółki osobowej nie podlega PIT.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

(sygn. akt III SA/Wa 62/10)

nieprawomocny

Czytaj dalej

Aport znaku towarowego do spółki osobowej nie podlega PIT.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

(sygn. akt III SA/Wa 62/10)

nieprawomocny

Wniesienie przez osobę fizyczną aportem znaku towarowego do spółki komandytowej w zamian za udział w przyszłych zyskach tej spółki nie stanowi przychodu tej osoby.

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej a przychód w podatku.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 wreśnia 2012 r.

(sygn. akt II FSK 210/11)

Czytaj dalej

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej a przychód w podatku.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 wreśnia 2012 r.

(sygn. akt II FSK 210/11)

Wartość udziału w spółce komandytowej, jako spółce osobowej, nie jest ceną wniesionego wkładu, albo też kwotą należną z tytułu wniesionego wkładu, jest bowiem przekształceniem wkładu w udział, z tytułu którego wspólnik uczestniczy w spółce. Gdyby wartość udziału objętego w spółce osobowej w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego stanowić miała przychód, prawodawca uwzględniłby to w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które jednak o spółkach osobowych nie stanowi...

Kontakt

Dane teleadresowe

RM Legal
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Kościuszki 29
50-011 Wrocław

+48 71 716 58 22
kancelaria@rmlegal.pl

NIP: 6181942280

Kontakt

Media