Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie
~Peter F. Drucker

O kancelarii

RM Legal to zespół specjalistów posiadających ponad 10 letnie doświadczenie w korporacyjnej obsłudze podmiotów gospodarczych. Jesteśmy jedną z nielicznych kancelarii działających na polskim rynku posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa hazardowego oraz doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży hazardowej. Jednym z głównych obszarów naszej specjalizacji jest także doradztwo w zakresie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

Kancelaria powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi prawne. Jako kancelaria butikowa oferujemy usługi w wybranych obszarach specjalizacji, wykorzystując doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletniej pracy w największych międzynarodowych korporacjach prawniczych, co pozwala nam świadczyć te usługi na najwyższym poziomie. Jednocześnie wykorzystując doświadczenie biznesowe Partnerów Kancelarii zapewniamy naszym Klientom pomoc prawną dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb, uwzględniającą nie tylko obowiązujące regulacje, ale też specyfikę ich działalności oraz rynków, w ramach których funkcjonują.

 

Współpracujemy ściśle z wieloma ekspertami z różnych jurysdykcji europejskich, z którymi zbudowaliśmy silne relacje podczas wielu lat świadczenia usług na rzecz naszych Klientów.

Świadczymy usługi na rzecz krajowych oraz zagranicznych podmiotów, w języku polskim oraz angielskim.

Kancelaria jest członkiem Polsko Kanadyjskiej Izby Gospodarczej.

Logo Polsko-Kanadyjskiej Izby Gospodarczej

Oferta

Specjalizujemy się we wsparciu
podmiotów gospodarczych
i ich przedsięwzięć biznesowych.

Obsługa korporacyjna

Obsługa korporacyjna

Zapewniamy kompleksową obsługę korporacyjną krajowych oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym obsługę procesów związanych z fuzjami i przejęciami spółek.

Specjalizujemy się w obsłudze procesów inwestycyjnych, w szczególności w doradztwie na rzecz funduszów Private Equity. Znajomość specyfiki rynku oraz mechanizmów inwestowania pozwala nam wspierać naszych Klientów w całym procesie inwestycji od jego planowania, aż do zakończenia.

Wykorzystując nasze doświadczenie, świadczymy usługi w następujących obszarach:

 • prawo korporacyjne,
 • prawo kontraktowe,
 • M&A's,
 • IP/IT,
 • Private Equity,
 • prawo budowlane,
 • prawo nieruchomości.

 

Prawo hazardowe

Prawo hazardowe

Prowadzimy obsługę podmiotów z branży hazardowej działających na rynku polskim oraz w Europie Środkowej. Doradzamy naszym Klientom we wszystkich kwestiach związanych w prowadzeniem działalności w zakresie gier hazardowych.

W skład zespołu RM Legal specjalizującego się w prawie hazardowym wchodzi dwóch radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze Klientów z tego sektora, zdobytym w największych międzynarodowych korporacjach.  

Zakres usług oferowanych naszym Klientom obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w zakresie nowych regulacji w grach online;
 • doradztwo w zakresie wymagań dotyczących licencji w grach hazardowych;
 • przygotowywanie i składanie wniosków licencyjnych;
 • doradztwo w kwestiach podatkowych dotyczących gier;
 • doradztwo w sprawach dotyczących własności intelektualnej operatorów gier;
 • doradztwo w zakresie ochrony danych;
 • doradztwo w kwestiach dotyczących płatności internetowych;
 • ocena legalności wszystkich form gier, w tym gier w kasynie, loterii, zakładów na wyniki sportowe i wyścigów konnych;
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej (m.in. w postępowaniach licencyjnych) oraz w postępowaniach sądowych (w także w postępowaniach niezwiązanych bezpośrednio z grami np. z zakresu prawa pracy czy prawa bankowego), a także w postępowaniach odwoławczych.
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Wykorzystując doświadczenie zdobyte w zagranicznych jurysdykcjach zespół RM Legal specjalizujący się w ochronie danych osobowych udziela naszym Klientom praktycznego wsparcia w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa Unii Europejskiej.

Posiadając bogate doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz skutecznym wdrażaniu rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach pomagamy naszym Klientom przygotować się na zmiany wprowadzone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Kancelarię w zakresie ochrony danych osobowych obejmuje:

 • bieżące doradztwo we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym związanych z wdrożeniem nowych zasad ochrony danych osobowych wprowadzonych przez RODO;
 • prowadzenie spotkań mających na celu przybliżenie zmian wprowadzonych przez RODO, tzn. „Śniadania z RODO”;
 • prowadzenie kompleksowych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych uwzględniających nowe zasady ochrony danych wprowadzone przez RODO;
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych m.in. polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, umów powierzenia etc. zarówno na gruncie obowiązujących przepisów, jak również spełniających wymogi RODO;
 • praktyczną pomoc we wdrożeniu zasad ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie Klienta;
 • przeprowadzanie audytów w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych;
 • przygotowywanie wniosków o rejestrację zbiorów danych osobowych do GIODO;
 • reprezentację Klienta na każdym etapie postępowania przed GIODO (od 25 maja 2018 r. przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w tym w postępowaniach kontrolnych;
 • pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (od 25 maja 2018 r. Inspektora Ochrony Danych).
Usługi imigracyjne

Usługi imigracyjne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi legalizacyjne wspierając cudzoziemców w Polsce jak i polskich obywateli za granicą.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z legalizacją pobytu i pracy. Przejmujemy obowiązki związane z przygotowanie niezbędnych do podjęcia pracy dokumentów (zezwoleń na pracę, zezwoleń na pobyt stały i czasowy, wniosków wizowych, paszportowych etc.). W imieniu Klientów występujemy przed właściwymi urzędami, na bieżąco prowadząc i monitorując proces uzyskiwania niezbędnych dokumentów.

Zakres naszych usług uwzględnia w szczególności wsparcie przy uzyskaniu:

 • Obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa trzeciego,
 • Zezwolenia na pracę typu A, B, C, D i E,
 • Jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę,
 • Zezwolenia na pobyt stały i czasowy,
 • Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego,
 • Statusu uchodźcy, pobytu,
 • Dokumentów niezbędnych w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce.
Network

Network

Współpraca z partnerami zrzeszonymi w międzynarodowych organizacjach zapewnia naszym klientom dostęp do globalnej sieci ekspertów i gwarantuje multijurysdykcyjny zasięg naszych usług.
Aktualności
Kontakt

Dane teleadresowe

RM Legal
Kancelaria Radców Prawnych

VIC HOUSE
ul. Zwycięska 20a/204
53-033 Wrocław

+48 71 716 58 22
kancelaria@rmlegal.pl

NIP: 6181942280

Kontakt

Media