O kancelarii

Kancelaria RM Legal to zespół radców prawnych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów, świadczący specjalistyczne usługi prawne i podatkowe ukierunkowane na wsparcie krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych w ich bieżącej działalności gospodarczej.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu, m.in. przy restrukturyzacji spółek prawa handlowego, projektach inwestycyjnych typu Private Equity, a także bezpośrednio w pracy w organach spółek, Kancelaria zapewnia zorientowane na biznes, kompleksowe wsparcie i doradztwo, wykraczające poza ramy standardowej obsługi prawnej, w szczególności:

 

 • strukturyzowanie prowadzonej działalności ukierunkowane na optymalizację procesów korporacyjnych oraz minimalizację obciążeń podatkowych;
 • przeprowadzanie audytów due dilligence;
 • zarządzanie wdrożeniem proponowanych rozwiązań w ramach realizowanych projektów biznesowych;
 • doradztwo i obsługę transakcji związanych z segmentem Venture Capital / Private Equity;
 • kompleksową obsługę transakcji, w tym koordynację działań wszystkich jej uczestników;
 • prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji do zamknięcia transakcji;
 • opiniowanie i opracowywanie wszystkich umów transakcyjnych oraz ich modyfikację w trakcie całego procesu negocjacji.

 

Kancelaria jest członkiem Polsko-Kanadyjskiej Izby Gospodarczej. 

Logo Polsko-Kanadyjskiej Izby Gospodarczej

Oferta

Specjalizujemy się we wsparciu
podmiotów gospodarczych
i ich przedsięwzięć biznesowych.

Obsługa korporacyjna

Obsługa korporacyjna

Mając na względzie indywidualne zapotrzebowania naszych klientów, obsługa prowadzona jest pod bezpośrednim nadzorem radcy prawnego.

Wykorzystując nasze doświadczenie, świadczymy usługi w następujących obszarach:

 • prawo korporacyjne, fuzje, przejęcia;
 • prawo kontraktowe;
 • Venture Capital/Private Equity;
 • prawo budowlane;
 • rynek nieruchomości;
 • obsługa projektów z obszaru technologii informatycznych i teleinformatycznych;
 • zamówienia publiczne;
 • własność intelektualna;
 • prawo bankowe i ubezpieczeń;
 • prawo mediów i prawo autorskie;
 • prawo pracy;
 • windykacja należności na etapie przedsądowym i sądowym.
Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

_

Bieżące doradztwo podatkowe realizujemy m.in. poprzez:

_

Gotowe spółki
 

Gotowe spółki

W ramach świadczonych usług RM Legal umożliwia rozpoczęcie działalności gospodarczej w oparciu o spółki prawa handlowego.

Klientom oczekującym szybkich rozwiązań zapewniamy zdolność do podjęcia działalności gospodarczej przez spółkę w terminie 1-2 dni od daty złożenia zlecenia.

Oferta RM Legal obejmuje:

 • przygotowanie umowy spółki;
 • przygotowanie formularzy do KRS, Urzędu Skarbowego (NIP) i Urzędu Statystycznego (REGON);
 • zorganizowanie spotkania z notariuszem w terminie i miejscu dogodnym dla klienta;
 • złożenie dokumentów w odpowiednich urzędach;
 • monitoring i koordynację procesu rejestracji spółki lub wprowadzanych zmian;
 • dostarczenie klientowi dokumentów potwierdzających rejestrację spółki lub wprowadzenie zmian.
Zespół
Marek
Plota
Radca prawny, Partner Zarządzający

Marek Plota

Radca prawny, Partner Zarządzający
 • specjalizuje się w prawie kontraktowym oraz obsłudze transakcyjnej;
 • doradca i negocjator projektów inwestycyjnych, w tym z sektora Venture Capital/Private Equity;
 • ekspert rynku nieruchomości - licencjonowany zarządca nieruchomości (nr licencji: 23229, wydanej przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej);
 • doradca spółki Wrocław 2012 Sp. z o.o. w okresie przygotowań do Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;
 • doradca i negocjator w procesie komercjalizacji powierzchni Stadionu Miejskiego we Wrocławiu;
 • członek organów wielu spółek prawa handlowego;
 • absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji;
 • ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami UE;
 • prowadzi obsługę w języku angielskim.
+48 501 074 486
Szymon
Gorzelany
Radca prawny

Szymon Gorzelany

Radca prawny
 • specjalista z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa własności intelektualnej;
 • ekspert prawa korporacyjnego oraz gospodarczego;
 • doradca w procesach restrukturyzacji, w tym połączeń, podziałów i przekształceń spółek handlowych oraz w transakcjach związanych z pozyskiwaniem kapitału w sektorze Venture Capital / Private Equity;
 • uczestnik procesów inwestycyjnych w branży budowlanej, w tym deweloperskiej;
 • członek organów spółek prawa handlowego;
 • doświadczony negocjator oraz pełnomocnik w postępowaniach sądowych;
 • prowadzi obsługę w języku angielskim.
+48 508 683 866
Radosław
Putek
Radca prawny

Radosław Putek

Radca prawny
 • specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, finansowego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej, prawa bankowego oraz ubezpieczeniowego;
 • ekspert prawa kontraktowego oraz doradca przy negocjacjach kontraktowych;
 • doradca przy projektach badawczo-rozwojowych i przy tworzeniu start-up’ów z sektora nowych technologii medycznych;
 • uczestnik procesów restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw oraz pozyskiwania finansowania ze środków publicznych i UE;
 • doświadczony pełnomocnik w sądowych sporach gospodarczych i cywilnych, a także w sprawach z prawa pracy i sprawach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych;
 • ekspert prawa kontraktowego oraz doradca przy negocjacjach kontraktowych;
 • prowadzi obsługę prawną w języku angielskim.
+48 501 074 486
.
Katarzyna
Szymska - Król
Radca Prawny

Katarzyna Szymska - Król

Radca Prawny
 • specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy oraz prawa własności intelektualnej;
 • ekspert z zakresu prawa umów gospodarczych, prawa spółek oraz prawa korporacyjnego;
 • posiada bogate doświadczenie obsłudze spółek z udziałem kapitału zagranicznego, w tym również z branży IT;
 • doradca w zakresie prawa fundacji i stowarzyszeń;
 • specjalista ds. cudzoziemców;
 • prowadzi obsługę w języku angielskim.
Marta
Prach
Aplikant radcowski

Marta Prach

Aplikant radcowski
 • specjalista w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa przewozowego;
 • ekspert w dziedzinie sprzedaży konsumenckiej, odszkodowań, prawa pracy oraz prawa budowlanego;
 • posiada bogate doświadczenie w opiniowaniu i tworzeniu umów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego;
 • doradca w dziedzinie ochrony własności intelektualnej oraz ochrony dóbr osobistych;
 • prowadzi obsługę w języku angielskim.
Jacek
Komsta
Biegły Rewident

Jacek Komsta

Biegły Rewident
 • biegły rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 10255;
 • posiada certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • biegły sądowy z dziedziny rachunkowości;
 • nadzoruje procesy restrukturyzacji spółek prawa handlowego, w tym przekształceń, podziałów i połączeń;
 • prowadzi obsługę w języku angielskim.
Julita
Jaworowska
Asystentka Radcy Prawnego

Julita Jaworowska

Asystentka Radcy Prawnego
 • prowadzi administracyjną obsługę Kancelarii;
 • specjalista z zakresu rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP oraz Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante;
 • specjalizuje się w dziedzinie postępowania administracyjnego oraz dostępu do informacji publicznej,
 • prowadzi obsługę w języku niemieckim.
Nasi Klienci

Nasi klienci

RM Legal wyróżnia się biznesowym podejściem do zagadnień prawnych.
Capital solutions
Pro Alfa Sp. z o. o.

Kancelaria wspierała przygotowania spółki do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Wrocław 2012
Sp. z o. o.

Obsługa kancelarii była profesjonalna i rzetelna przy jednoczesnym zachowaniu dużej dynamiki działania.

Netmedia S.A.

... duża znajomość funduszy inwestycyjnych, w szczególności w segmencie Venture Capital.
Nomad Management
GmBH S.K.A.

Nasze zlecenia każdorazowo były realizowane profesjonalnie, przy ogromnym zaangażowaniu firmy.
Vac Aero Kalisz
Sp. z o. o.

Kancelaria zawsze podchodziła do realizacji naszych zleceń rzeczowo, z dużą operatywnością i skrupulatnością.

Why Thai Food & Wine

Kancelaria RM Legal to expert w obsłudze prawnej rynku nieruchomości...
Feroma
Sp z o. o.

Referencje

Na państwa życzenie wysyłamy pełną księgę referencji.
Kontakt
Kariera

Radca prawny

Brak wolnych stanowisk

Opis stanowiska:

 • udzielanie porad prawnych;
 • opiniowanie umów;
 • prowadzenie sporów sądowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • uprawnienia radcy prawnego;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe​;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Praktykant

Brak wolnych stanowisk

Opis stanowiska:

 • wsparcie Kancelarii w bieżących sprawach;
 • opracowywanie i weryfikację projektów pism, wniosków i innych dokumentów, wymagających wiedzy prawniczej.

Wymagania:

 • II - IV rok studiów na kierunku prawo;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność budowania relacji oraz efektywnej współpracy w zespole.

Rekrutacja

CV i List motywacyjny
prosimy przesyłać na adres

RM Legal Kancelaria Radców Prawnych
ul. Kościuszki 29
50-011 Wrocław

lub e-mail: kancelaria@rmlegal.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Prosimy o dodanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dz.U. Nr 133 Poz. 883)."

Aktualności

Ustawa CFC – koniec "rajów podatkowych"

1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z 29 sierpnia 2014 r. dotyczące obowiązku opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). 

Czytaj dalej

Ustawa CFC – koniec "rajów podatkowych"

1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z 29 sierpnia 2014 r. dotyczące obowiązku opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). 

Kontrolowaną spółką zagraniczną w rozumieniu ustawy jest m.in. spółka której siedziba znajduje się w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (m.in. Cypr jest na liście). Zgodnie z najnowszą regulacją prawną,  na poziomie polskiego wspólnika ciąży obowiązek wykazania w odrębnym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej i opodatkowania tych dochodów 19-procentową stawką podatku dochodowego. Przepisy te nie mają zastosowania do podatników kontrolujących zagraniczną spółkę kontrolowaną, będącą rezydentem podatkowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że zagraniczna spółka kontrolowana w państwie tym prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą lub której przychód w roku podatkowym nie przekracza 250.000,00 euro w roku podatkowym. 

Zwolnienie z VAT dla aportu sprzeczne z regułami unijnymi.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 13 października 2009 r.

(sygn. akt I SA/Po 464/09)

Czytaj dalej

Zwolnienie z VAT dla aportu sprzeczne z regułami unijnymi.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 13 października 2009 r.

(sygn. akt I SA/Po 464/09)

Podatnik nie ma obowiązku korekty podatku naliczonego odliczonego z tytułu ulepszeń nieruchomości wnoszonej następnie aportem do spółki komandytowej, skoro wniesienie aportu przed 1 grudnia 2008 r., wbrew przepisom ustawy o VAT przewidującym zwolnienie, powinno być według regulacji unijnych opodatkowane.

Aport znaku towarowego do spółki osobowej nie podlega PIT.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

(sygn. akt III SA/Wa 62/10)

nieprawomocny

Czytaj dalej

Aport znaku towarowego do spółki osobowej nie podlega PIT.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

(sygn. akt III SA/Wa 62/10)

nieprawomocny

Wniesienie przez osobę fizyczną aportem znaku towarowego do spółki komandytowej w zamian za udział w przyszłych zyskach tej spółki nie stanowi przychodu tej osoby.

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej a przychód w podatku.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 wreśnia 2012 r.

(sygn. akt II FSK 210/11)

Czytaj dalej

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej a przychód w podatku.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 wreśnia 2012 r.

(sygn. akt II FSK 210/11)

Wartość udziału w spółce komandytowej, jako spółce osobowej, nie jest ceną wniesionego wkładu, albo też kwotą należną z tytułu wniesionego wkładu, jest bowiem przekształceniem wkładu w udział, z tytułu którego wspólnik uczestniczy w spółce. Gdyby wartość udziału objętego w spółce osobowej w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego stanowić miała przychód, prawodawca uwzględniłby to w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które jednak o spółkach osobowych nie stanowi...

Kontakt

Dane teleadresowe

RM Legal
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Kościuszki 29
50-011 Wrocław

+48 71 716 58 22
kancelaria@rmlegal.pl

NIP: 6181942280

NIP: 6182006370

Kontakt

Media